ציור השער

English and Other Languages

אחד אינו להארה

על ידי מדמיינת דמויות של אור,

אך על ידי הפיכת החושך מודע.

זו האחרונה היא לא נעימה ולא פופולרי ולכן.

קרל ג ‘ונג

This entry was posted in Carl G. Jung, Enlightenment and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered by WP Hashcash